Misnøye med AutoPASS-ferje tvingar fram endringar

Autopass-ordninga ser ut til å skape meir frustrasjon og rot enn forenkling for dei reisande og ferjemannskapa.