Høge mobbetal, mogleg dårleg drikkevatn og manglande kompetanse. Kommunen stryk på fleire viktige område

Den nye storkommunen får dårleg tilbakemelding på alle punkt.