SVÆRT TETT MED FOLK: Sannsynlegvis kan dette biletet frå Triangelen gje oss ein peikepinn om kor tett med folk det var i Bergen under opprørske aprildagane i 1765.

Den dramatiske strilekrigen

Dramatikken var på bristepunktet. Store skarar med strilar drog til byen for å ta eit oppgjer mot det store skattetrykket som fullstendig hadde utarma dei.
Av
Publisert