Her vil det bli manuell dirigering dei neste vekene

Grunna asfaltering i Romarheimsdalen vil det bli manuell dirigering på dagtid fram til 25. august.