Her vil dei plassere matvogn

Har søkt til kommunen om løyve.