Her tør dei ikkje sende Falk (5) og Frida (4) aleine, men kommunen blir nekta å fikse problemet

Kommunen får ikkje lov til å fikse problemet som blir stadig større. No håpar dei på at ein ny metode kan gjere vegen tryggare.