Her skulle tunnelhøgda bli 4,5 meter – framleis viser skilta 4,2

Oppgraderinga av Lyngfjelltunnelen på fylkesveg 57 skulle føre til ny høgdegrense. Konfliktar med entreprenøren gjer at fylkeskommunen ikkje har bytta ut skilta.