Her melder FNB granskingssaka frå Meland til politiet

FNB varsla at dei ville melde granskingssaka frå Meland kommune til politiet. Måndag leverte dei meldinga.