Her ligg søppelet strødd under Hagelsundbrua

Ikkje alle tek turen innom gjenvinningsstasjonane i kommunen, men vel å setje frå seg søppelet andre stader.