Her har bedrift kjøpt opp bedehuset

Ocean Group tek over Natås Bedehus. Kva som vil skje her er foreløpig uklart.