Her flyt bosset: – Betalar dyrt for å kaste bosset

Rundt hyttekonteinaren ligg det alt frå ein radio, til knust glas og fulle posar med boss.