– Eg er imponert over det arbeidet dei gjer. Difor får dei 20 prosent avslag på frisørtimar hjå meg i to veker framover, seier Marøy, som jobbar på Marøy frisør på Radøy.

Frisøren meiner at mange av dei som ikkje jobbar i helsesektoren, fort kan gløyma kor mykje denne yrkesgruppa utrettar for samfunnet i det daglege.

Etter alt helsearbeidarane har gjort under pandemien, ynskjer Marøy at dei for ei gongs skuld tek seg tid til eige velvære.

– Dei har jobba så mykje at dei ikkje har hatt tid til seg sjølv og eiga helse. Gjennom dette tilbodet vil eg visa at me set pris på innsatsen deira, seier ho.

Mange hadde hatt godt av ei vakt på akutten

Ei av dei som nytta seg av tilbodet til Marøy, var helsesekretæren Karen Marie Olsen (38) frå Knarvik. Då Avisa Nordhordland var innom frisørsalongen, var ho allereie godt i gang med å stripa håret.

Kva synest du om dette tilbodet?

– Det er fint at nokon tenkjer på oss og verdset arbeidet me gjer, sa ei takksam og nøgd Olsen.

Ho er nemleg ei av mange som har opplevd det rasande arbeidstempoet og den spente stemninga på akuttmottaket på Haukeland dei siste par åra.

Det er likevel ikkje alle som er orienterte om dei intensive arbeidstilhøva:

– Det er nok mange som tenkjer at me har valt jobben sjølv, og at me difor ikkje har rett til å klaga. Men mange hadde hatt godt av å ta seg ei vakt på eit akuttmottak og sjå korleis det fungerer. Det er ikkje alle som veit korleis me jobbar og kva ein arbeidsdag på avdelinga faktisk inneber, understrekar Olsen.

Trass i intensiviteten og presset på avdelinga, kan ho slå fast at ho ikkje angrar eit sekund på yrkesvalet:

– Eg elskar jobben min og kunne ikkje ha tenkt meg å byta han ut!

Vil æra lærarar

Det er ikkje berre helsevesenet som vert heidra på frisørsalongen til Marøy.

Lærarar og førskulelærarar har òg noko å gleda seg til:

– Denne yrkesgruppa har lenge stått på for born og ungdom, så dei kan også venta seg ei gåve for arbeidet dei har gjort under koronapandemien, seier Marøy.

Olsen meiner dette er ein god strategi for å verdsetja arbeidet til diverse yrkesgrupper, og ho håpar fleire nyttar seg av tilbodet.