Her er det framleis mange som snik unna bomstasjonen. No varslar politiet kontrollar

Framleis er det mange som snik seg unna bomstasjonen i Isdal ved å bryte lova.