Her blir trafikken i Alver målt: No vil målingane bli brukt i byvekstavtalen

Seks stader i Alver blir passerande bilar talde. No skal data frå fem av desse målepunkta bli sett opp mot nullvekstmålet i byvekstavtalen.