Her blir dei nye elbussane prøvekøyrd: – Berre høyr kor stille den køyrer

Ein megastolt bussjef kunne vise fram dei aller første el-bussane i Bergens gater måndag.