– Det er veldig trasig. Det er ikkje planlagt vidare drift og båten skal seljast. Difor må vi håpe på eit mirakel. Kanskje kan den nye eigaren få med ei velgjerande stifting på å sikre ny drift frå 2022, seier Stein Ivar Vinnes.

Han eig i dag bokbåten Epos, og har vore med på eigarsida i den tradisjonsrike bibliotekbåten i 18 år.

Etter fleire år der vidare eksistens hang i ein tynn tråd, la fylkeskommunen ned bokbåt-tilbodet i 2020. I vår stod Strilabiblioteket og Alver kommune i spissen for eit pilotprosjekt med mål om å vidareføre drifta av båten.

Då Avisa Nordhordland besøkte bokbåten saman med leseglade radværingar måndag kveld, kunne mannskapet fortelje at dette er siste reise. Ein av dei som synest det er trist, er bibliotekar Thomas Brevik, som har vore om bord i 30 år.

– Det er veldig trist og rart. Eg håpar jo framleis at nokon vil ta over.


– Grådig kjekt

Trass at det for dei tilsette er ein vemodig tur, er publikum begeistra. Brevik fortel at det har vore stor interesse for besøka. Slik var det og på Sletta, der mange tok turen, trass novembervêr og påbod om munnbind innandørs.

Før born og vaksne kunne finne seg bøker å låne, gav nordfjordingen Line Dybedal borna og foreldra julestemning, med høgtlesing frå debutboka hennar «Eit hjarte til jul», sett til musikk, song og bilde.

– Det har vore grådig kjekt å vise fram boka mi på bokbåten. Eg kjem frå ei bygd sjølv, så det å kunne bidra til å få litteratur ut dit folk bur synest eg er prima. I tillegg er opplevinga at folk set pris på det.

Julestemning

Blant dei som møtte fram på kaia då bokbåten la til kai på Sletta, var Elias og mamma Karoline. Dei fortalde at dei synest besøk av bokbåten er eit positivt tilskot for bygda.

– Høgtlesinga var spanande og gav julestemning, var dei samstemte om.

Ei stund seinare pratar Nh med Tomine og pappa Gunnar. Tomine hadde funne to bøker ho ville låne.

– Den eine er om solsystemet og i den andre er det hestar med, fortel ho fornøgd.