No er det dyrare å gløyme legetimen

Av

Frå 1. januar auka straffegebyret for å ikkje møte opp til avtalt legetime, frå 700 kroner til 1050 kroner. Dermed kostar det tre gonger så mykje å gløyme legetimen, som det gjer å møte opp.