Helseteamet i Nord-Italia: – Vi kan i verste fall døy, men vi er ikkje redde

I snart éi veke har teamet med norske legar og sjukepleiarar vore i byen Bergamo, ein av dei absolutt hardast ramma byane i Nord – Italia.