Sjokkmeldinga til media frå Helse Vest

Denne veka byrjar sjukehusa i vest ein ny praksis: Dei vil no nekta å gje ut informasjon om tilstanden til pasientar som har vore utsett for ei ulykke.