Helene har levd på oppsparte midlar. No får ho 200.000 kroner til å satse på nytt prosjekt

Gripen Gard har blitt råka av koronasituasjonen. No vil dei satse på noko heilt nytt.