Heldt møte om utbyggingsplanane på Mjåtveit og Dalstø: Bebuarane er bekymra for trafikken

Då Alver inviterte til informasjonsmøte om byggeplanar på Mjåtveitstø og Dalstø var det trafikksikkerheit som bekymra deltakarane.