Regjeringen har foreslått å innføre en produksjonsavgift pr. kilo produsert laks, ørret og regnbueørret, denneavgiften innføres fra 2021 og utbetales for første gang ut til kommuner og fylkeskommuner overHavbruksfondet i 2022.Vi er tilfredse med at det

Vi er tilfredse med at det nå innføres en produksjonsavgift og vi anmoder Stortinget om å støtte dette forslagetog vi er tilfredse med at regjeringen avlyser innføringen av en statlig grunnrenteskatt.

Vertskommunens inntekter fra havbruk må opprettholdes på minimum dagens nivå, det er viktig at disse blirmer forutsigbare og at de i fremtiden kan økes.

Regjeringen har foreslått å bevilge 1 milliard fra vederlaget fra tildelingsrunden i2020 og i 2021 til havbrukskommuner og fylkeskommuner. Dette vil være en betydelig reduksjonsammenlignet med fordelingsnøkkelen som gjelder for fordeling av inntekter fra Havbruksfondet i dag.

Når Stortinget skal behandle dette forslaget i RNB 2020, anmoder vi på det sterkeste Stortinget å legge tilgrunn at den kommunale andelen av auksjons- og salgsinntektene fra tildelingsrunden i 2020 og 2021 økesvesentlig sammenlignet med Regjeringens forslag, og da minimum til 60 prosent kommunal andel.

Av salgs- og auksjonsinntekter fra økt kapasitet og nye tillatelser fra og med 2022 forslår regjeringen at 25prosent tilfaller kommunal sektor. Selv om kommunal sektor da også vil få en stabil produksjonsavgift hvert år,er det en svært stor sannsynlighet for at også dette i sum representerer en stor inndragning av inntekter frakommunal sektor.

Dette er en fordeling vi ikke kan akseptere. Havbrukskommunene har en betydelig kostnad ved å legge til rettefor oppdrettsnæringen. Vi er opptatt av å spille på lag med næringen og løse deres utfordringer på en godmåte. Gjennom vår 50 år gamle oppdrettshistorie, vet vi at tilrettelegging for denne næringen krever enbetydelig innsats fra kommunene.

Vi krever derfor at Stortinget i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett øker den kommunale andelen frasalgs- og auksjonsinntektene fra økt kapasitet og nye tillatelser.Kommunene må få sin rettmessige andel av det overskuddet som er i oppdrettsnæringen og sin rettmessigeandel for å legge til rette for bruk av areal i den kommunale sjøalmenningen til oppdrettsnæringen.

Fakta

Desse ordførarane har signert oppropet:

Ordfører Ole Haugen, Hitra kommune
Ordfører Monica Nielsen, Alta kommune
Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo, Salangen kommune
Ordfører Ingrid Rangønes, Averøy kommune
Ordfører Elbjørg Larsen, Herøy i Nordland kommune
Ordfører Mona Pedersen, Karlsøy kommune
Ordfører Hallvard Oppedal, Gulen kommune
Ordfører Stein Thomassen, Loppa kommune
Ordfører John Einar Høvik, Osen kommune
Ordfører Inger Monsen, Rødøy kommune
Ordfører Helene Berg Nilsen, Tjeldsund kommune
Ordfører Kurt Jensen, Hadsel kommune
Ordfører Amund Hellesø, Nærøysund kommune
Ordfører Arnt Abrahamsen, Farsund kommune
Ordfører Svein Roksvåg, Smøla kommune
Ordfører Britt Kristoffersen, Hamarøy kommune
Ordfører Marianne Sivertsen Næss, Hammerfest kommune
Ordfører Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger kommune
Ordfører Britt Helstad, Bindal kommune
Ordfører Anne Kristin Førde, Bremanger kommune
Ordfører Bjørn Laugaland, Hjelmeland kommune
Ordfører Ørjan Albrigtsen, Skjervøy kommune
Ordfører Ola Teigen, Kinn kommune
Ordfører Hanne Berit Brekken, Aure kommune
Ordfører Petter Sortland, Høyanger kommune
Ordfører Thorild Haugann, Vevelstad kommune
Ordfører Dag Sigrud Brustind, Ibestad kommune
Varaordfører Ogne Undertun, Ørland kommune
Ordfører Karl-Erling Nordlund, Sortland kommune
Ordfører Rune Edvardsen, Narvik kommune
Ordfører Eilif K. Trælnes, Brønnøy kommune
Ordfører Eva Vinje Aurdal, Ålesund kommune
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, Kåfjord kommune
Ordfører Hugo Jacobsen, Lødingen kommune
Ordfører Remi Solberg, Vestvågøy kommune
Ordfører Torbjørn Klungland, Flekkefjord kommune
Ordfører Rune Berg, Saltdal kommune
Ordfører Marlen Rendall Berg, Fauske kommune
Ordfører Kjetil Høgseth Felde, Fjaler kommune
Ordfører Eva Hove, Fjord kommune
Ordfører Frank Johnsen, Vågan kommune
Ordfører John Danielsen, Øksnes kommune
Ordfører Nils Olav Jenssen, Dønna kommune
Ordfører Alfred Bjørlo, Stad kommune
Ordfører Jan Helge Andersen, Træna kommune
Ordfører Sara Hamre Sekkingstad, Alver kommune
Ordfører Ole Johan Vierdal, Vindafjord kommune
Ordfører Hans Gunnar Holand, Sømna kommune
Ordfører Kjell Neergaard, Kristiansund kommune
Ordfører Hans Inge Myrvold, Kvinnherad kommune
Ordfører Odd Jarle Svanem, Heim kommune
Ordfører Stian Giil Bjørsvik, Kvitsøy kommune
Ordfører Jan-Eirik Nordahl, Sørreisa kommune
Ordfører Sigmund Lier, Tysvær kommune
Ordfører Ivan Haugland, Leirfjord kommune
Ordfører Mette Heidi B. Ekrheim, Etne kommune
Ordfører Kjell Eide, Hyllestad kommune
Ordfører Sigurd Stormo, Meløy kommune
Ordfører Bernth R. Sjursen, Måsøy kommune
Ordfører Kåre Martin Kleppe, Tysnes kommune
Ordfører Arne-Christian Mohn, Haugesund kommune
Ordfører Osmund Våga, Bokn kommune
Ordfører Stanley Wirak, Sandnes kommune
Ordfører Kari Nessa Nordtun, Stavanger kommune
Ordfører Berit Hundåla, Vefsn kommune
Ordfører Gunnar Wilhelmsen, Tromsø kommune
Ordfører Ida Marie Pinnerød, Bodø kommune
Ordfører Aase Refsnes, Steigen kommune
Ordfører Tom-Rune Eliseussen, Senja kommune
Ordfører Knut Inge Store, Nesseby kommune
Ordfører Sigurd Kvammen Rafaelsen, Lebesby kommune
Ordfører Olav Myklebust, Sande i Møre og Romsdal
Ordfører Linn Therese Erve, Sveio kommune
Ordfører Anita Karlsen, Gratangen kommune
Ordfører Elisabeth Helmersen, Leka kommune
Ordfører Ingrid Waagen, Tingvoll kommune
Ordfører Hege B. Myrseth Rollmoen, Lavangen kommune