– Har vore offer for manglande internkontroll

Rådmannen i Alver meiner det er manglande rutinar som har ført til gransking av minst to leiarar i tidlegare Meland kommune. Vidare fortel han at det ikkje ventar konsekvensar for dei to.