Har du sett enorme humler i år? Eksperten har ei klar åtvaring

At det dukkar opp humler og andre insekt er sikre vårteikn, men er ikkje humlene uvanleg digre i år?