Håpte på utviding av maksgrensa. No satsar dei på Naturmila

Årets KnarvikMila blir ikkje heilt som forventa, men arrangørane mistar ikkje håpet av den grunn.