Hans Lokøy tilsett som dagleg leiar hjå NBK: – Ei gyllen moglegheit

– Det blir veldig spanande og eg ser på dette som ei gyllen moglegheit.