Han har vore mangeårig medlem, lokalpolitikar og stortingsvara: No har han meldt seg ut av partiet

Frode Hervik har meldt seg ut av Venstre.