Han hadde godkjende teikningar og skulle bygge draumehytta: Fire år etter sit Per Storli att med advokatutgifter, banktrøbbel, bot og sak i Forliksrådet

Av

Sommaren 2016 fekk Per Storli godkjent byggjesøknad for ei hytte i strandsona på Holsnøy. Han trudde det innebar at han på lovleg vis kunne byggje hytta slik dei godkjende teikningane viste.