Konsulenten har konkludert: Dette tåler Hagelsundbrua

Både sikringsgjerde og ny gang- og sykkelveg skal vere mogleg å få til, i følgje konsulenten til Statens vegvesen.