Ein mann i 30-åra frå Gulen er i Nordhordland tingrett dømt til fengsel i fire månader, etter at det vart avslørt at han svindla NAV for store summar.

Frå midten av januar 2011 til slutten av april 2013, førta han ikkje på dei timane han faktisk jobba på meldekortet han sendte til NAV, og på det viset fekk han utbetalt 319.000 kroner meir enn han skulle.

LES OGSÅ: Må ut med 3,6 millionar for penthouse-leilegheit dei ikkje vil ha

I tingretten har han innrømt trygdesvindelen, men bad om å få sleppa fengselsstraff då han stod i fare for å mista jobben sin om han må sone. Han peikte og på at han ville få problem med å betala forpliktingane sine om han måtte i fengsel.

Tingretten på si side peikar på at ein må reagera med fengsel i slike saker, og at straffa må vera av ei viss lengd. Dei peikar og på at sikta ikkje er i nokon annan situasjon enn mange andre som må sona i fengsel.

LES OGSÅ: Skulle hjelpa kona opp av grøfta - tatt for promille-køyring

Difor dømte Nordhordland tingrett han til fengsel i fire månader, ein månad mindre enn kva påtalemakta ville gje han.

Sikta anka dommen på staden, med grunngjevinga at han ikkje har råd til å sitja i fengsel, då han ikkje vil ha råd til å betala barnebidrag eller andre rekningar om han må sona.