Utvidar på Byrknesøy: 20–30 nye arbeidsplassar

Firda Seafood etablerer nytt mottaksanlegg, ny filetfabrikk, ny innfrysingslinje og fryselager på Byrknesøy i Gulen.