Meinar barnehagen på Byrknes er for liten og dårleg – Krev at kommunen bygger ny snarast