Gulen-kvinne (22) på søkarlista til landbrukssjefsstilling

Åtte søkarar ønsker å bli landsbrukssjef i Kinn kommune. Blant dei er Gulen-kvinna Malene Hamn Elnes (22) frå Eivindvik.