Gulen får ein halv million i tilskot til trafikktryggingstiltak

Gulen søkte om tilskot til to trafikktryggingstiltak, og fekk tildelt 250 000 kroner til kvart av dei.