Gå til sidens hovedinnhold

– Å ha ein hund er like ille for klimaet som to store SUV-ar

Artikkelen er over 3 år gammel

SAMFUNN: Å eige ein hund er ganske ekstravagant, meiner forskar.

(Nettavisen) Vi har alle høyrt at vi bør ete mindre kjøt fordi kjøtproduksjon er ein av dei store klimaverstingane. Både kjøtfrie måndagar og vegetarisme er blitt stadig meir populært, medan politikarar snakkar om høgare avgifter på kjøt.

Det som det derimot ikkje er spesielt mykje merksemd rundt, er at våre mest populære kjæledyr – hundar og kattar – er kjøtetande dyr. Og ifølge forskarar er klimabelastninga frå hundane enorm.

Hundar har ifølge amerikanske forskarar i gjennomsnitt eit kaloriinntak som er omtrent ein tredel av eit menneske. Dette kjem i stor grad frå kjøt.

Klimautslepp tilsvarande 64 tonn CO₂

Ei undersøking frå USA i fjor viser at utsleppet frå kjøtproduksjonen som må til for å mate alle hundane og kattane i landet, sørger for klimagassutslepp tilsvarande 64 millionar tonn med CO₂. Dette er 11 millionar tonn meir enn Norges totale CO₂-utslepp.

– Å redusere talet som eig hundar og kattar, kanskje i retning av andre kjæledyr som tilbyr liknande helse- og emosjonelle fordelar, vil i betydeleg grad påverke dette, skriv forskarane i sin rapport.

Nettavisen har vore i kontakt med Miljødirektoratet som seier at dei ikkje kjenner til at det er analysar som ser på kjæledyr sin miljøpåverknad i Norge.

Forskarar frå New Zealand har derimot rekna på kva for effekt ein enkelt hund har på klimaet.

Les også

Sjekk den gigantfisken Torbjørn fekk opp frå 100 meters djupn: – Utvilsamt mitt livs fisk

 

Samanliknar hundehald med SUV

Ifølge New Scientist og boka «Time to Eat the Dog, the Real Guide to Sustainable Living», har ein kome fram til at ein middels stor hund i løpet av si levetid har omtrent det same miljøavtrykket som to store Toyota Land Cruiserar med V8-motor.

– Viss du har ein schæferhund eller ein hund med tilsvarande storleik, så vil den årlege påverknaden vere nøyaktig den same som å køyre ein stor bil, ifølge forfattar Brenda Vale til Stuff.

– Mange folk bekymrar seg over at dei har ein stor SUV, men dei bekymrar seg ikkje over dyrehaldet, og det vi seier er at, vel, det burde du gjere fordi miljøpåverknaden er samanliknbar.

Forskarane har også sett på det økologiske fotavtrykket for andre kjæledyr, og funne at også kattehald ikkje er utan problem. Dei har kome fram til at ein katt i snitt beslaglegg ressursar tilsvarande ein VW Golf, medan det å ha eit par hamsterar svarar til ein flatskjerm.

Fysikar David Mackay ved Universitetet i Cambridge seier at folk bør tenke langt meir over konsekvensane av nokre av sine val.

– Viss eit livsstilsval utgjer meir enn 1 prosent av ditt totale energiforbruk, då er det verdt å reflektere meir over valet og sjå om det er noko du kan gjere. Kjæledyr fortener definitivt merksemd: Basert på mine estimat er energiforbruket til ein katt omtrent 2 prosent av ein britisk person sitt gjennomsnittlege energiavtrykk, og mykje meir for dei fleste hundar, seier Mackay.

Les også

Såtabu brukar hund i behandlinga av demente: – Sjølv dei med kognitiv svikt kjenner att Balder

 

Over ein halv million hundar i Norge

Ifølge New Scientist er ikkje denne undersøkinga eit ekstremeksempel. Ifølge John Barrett ved Stockholm Environment Institute i York, stemmer undersøkinga frå New Zealand godt med hans eigne tal.

– Å eige ein hund er ganske ekstravagant, først og fremst på grunn av karbonavtrykket frå kjøtproduksjon, seier han.

Ifølge Norsk Kennelklubb (NKK) er det i Norge rundt 560.000 hundar, og truleg endå fleire kattar. NKK har ikkje svart på spørsmål frå Nettavisen om saka.

Nettavisen har vore i kontakt med giganten Mars, som blant anna står bak kjente dyremerkevarer som Pedegree, Royal Canin og Wiskas. Selskapet anerkjenner problemstillinga rundt klima, og viser til at dei har sett i gang sitt berekraftprosjekt «Sustainable in a Generation».

Dei strekar samstundes under at dyremat i stor grad nyttar seg av restprodukt etter produksjon av mat til menneske.

Les også

Grågjæser øydelegg avlinga til Masfjordenbonde – No har han søkt om å få skyta minst ti av dei

 

Kommentarer til denne saken