Glatt vegbane: Bil har køyrd utfor vegen

Naudetatane rykker ut til ulykke.