Gjer suksess med lampebutikk

Elektrobedrifta hald fram med solid auke i omsetnad, også i år.