NVE: – Kommunane har i praksis vetorett mot vindkraft

Det skjer nesten aldri at eit vindkraftanlegg blir bygd ut, dersom kommunen er imot det, seier NVE.