Gabben Bensinstasjon vil hjelpe dei som ikkje kan eller tør å reise ut sjølv

Ønsker å stå til teneste ved å levere maten på døra.