Fylkestinget vil ha rettferdig fordeling av midlar til vidaregåande skular

Talet på klassar ved skulane kjem til å avgjere fordelinga av midlar til vidaregåande skular i Vestland.