Fylkeskommunen tar grep: Bekreftar at fleire skular stenger