Fryktar for at datasenter skal redusere livskvalitet og kreve vindkraftutbygging

På onsdag under folkemøtet var to viktige delar av eventuell bygging av datasenter på Matre diskutert: støynivået frå datasenteret og om datasenteret kan bidra til vindkraftutbygging.