Friskmelder badeplassar i Alver

Etter å ha sett opp "bading forbode"-skilt ved fleire badeplassar i Alver, er fleire badeplassar no friskmelde.