Frekhaug-stasjonert næringslivstopp går inn som investor i nytt selskap

Alf Helge Aarskog, tidlegare konsernsjef for MOWI ASA, investerer i EVOY AS, og går inn som styremedlem i selskapet.