Fråværsgrensa endra grunna korona

Elevar som er vekke frå skulen grunna helseproblem, treng ikkje å få fråværet dokumentert hjå fastlegen. Endringa vil gjelde ut skuleåret.