– Historia om dette prosjektet kan ein nok skriva bok om, seier Frank Rune Dale.

Tett ved vatnet i Alverstraumen, på området der det gamle garveriet låg, står leilegheitskomplekset Alver Brygge. Frå Dale kjøpte tomta i 2003, skulle det ta 18 år før det stod ferdig og var klar til innflytting.

– Før første spade var i jorda, hadde eg allereie brukt 20 millionar. Då er ein «passed the point of no return», som ein seier, og ein er nøydd til å fullføre, for å ikkje gå med tap.

Han beskriv ein lang og tung prosess med tomter som måtte kjøpast, vegar som måtte byggjast og røyr som måtte leggjast.

– I tillegg gjekk hovudentreprenøren konkurs undervegs, og under korona mista ein halvparten av arbeidskrafta.

Seks er att

Då leilegheitskomplekset sto ferdig i 2021, var det med 36 leilegheiter og ei byggmasse på 7000 kvadratmeter.

No er 30 av dei selt.

– Vi har selt jamt og trutt. Men mange av dei som hadde reservert leilegheiter, måtte trekke seg grunna usikkerheit knytt til korona.

To av leilegheitene som ikkje er selt, ligg i toppetasjen, med utsikt mot Alverstraumen. Og Dale tenkte dei lyse og romslege flatene ville egna seg som kunstgalleri.

Difor kontakta han lokale kunstnarar og presenterte ideen om kombinert utstilling og visning. Hilde Marøy og Elin Alver er to av i alt fem kunstnarar som stiller ut på Alver Brygge.

– Eg er veldig glad for denne moglegheita. For eg trur det er ein god måte å få vist kunsten til nye folk. Dei som ikkje nødvendigvis ville gått på ein kunstutstilling, men er her for å sjå på leilegheit, seier Marøy.

Utstillinga kom i stand helga etter gjenopninga av samfunnet, og ho fortel det var stinn brakke.

– Folk var veldig begeistra, og stod og sat om kvarandre. Og vi har fått selt bilde.

Vinn-vinn

Dale, Marøy og Alver ser på det som eit godt eksempel på at kultur- og næringslivet kan dra nytte av kvarandre.

– Dette er vinn-vinn, fleire utbyggarar burde tenkt på det same, seier Marøy.

Dale seier han var ute etter ei kreativ løysing for å få folk på visning, og at det kan vere ei utfordring når ein ikkje ligg i Knarvik sentrum.

– Det er ikkje alle som køyrer forbi her, og då er ein ikkje nødvendigvis merksam på leilegheitene, seier han og held fram:

– Under korona har også folk vore nøydd til å melde seg på visningar. Det er enklare no, når folk berre kan stikke innom.

Alver meiner det er fint at dei kan dra nytte av kvarandre, og at det har vore ei kjekk oppleving.

Som kunstnar arbeider ho mykje med vevarbeid, både tradisjonelt og eksperimentelt.

– Eg jobbar med mønstre og ulike kombinasjonar av materialar, og likar å bruke forskjellige ting eg har liggande.

Dei tre reflekterer rundt kunst, og utstillinga dei har laga til:

– Det er slik å vere kunstnar. Bruke fantasien og finne på nye ting, og andre måtar å gjere ting på. Det er det eg tenker er kunst, seier Marøy.