Framdrift med Helsehuset – også i ferien

Sjølv om det er sommar og ferietid, held arbeidet med Helsehuset fram.