Har bilete av alle elleve hurtigruteskipa under same brua

Fire–fem gongar i veka går Edwin Kyrre ned under Hagelsundbrua og håpar Hurtigruta kjem forbi. Det tok halvtanna år, men no har han bilete av alle elleve skipa under den same brua.