«Radøy har ei utfordring med å knekka bortekampsyndromet. Dei har enno ikkje vunne ein einaste bortekamp etter fem forsøk. Reiseleiaren må strammast opp i haustsesongen»

Av

Avisa Nordhordlands fotballekspert summerer opp vårsesongen for dei lokale laga.