Radøy på utsett tabellplass etter nederlag

Av

Etter dette nederlaget ligg Radøy 2 utsett til på tabellen.